Om oss

Krister Yngvesson startade Lammhults Bokföringsbyrå under 1970-talet, sedan dess har verksamheten succesivt utvidgats. 2016-01-01 överläts hela verksamheten till Carina Ahlander och Redovisning i Lammhult AB bildades.

Vi har lång erfarenhet av redovisning, bokslut, årsredovisningar och deklaration både för aktiebolag och enskilda näringsidkare. Vi har även kompetens inom affärsplanering, företagsutveckling och ekonomistyrning.

Vi är medlem i SRF konsulterna och byrån har genom SRF en ansvarsförsäkring gentemot kund. Att vi är auktoriserade redovisningskonsulter innebär att vi uppfyller branschens kvalitetskrav. Detta är en trygghet för dig som kund. Vi har tystnadsplikt och behandlar all information med sekretess.